Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

colorful931
19:05
5416 3b7f
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
colorful931
19:04

withabrandnewname:

#i just don’t understand why you’re not married

Is it bad that we’re still in love with Kate & Leo together?

Reposted fromMoonTide MoonTide viaweruskowa weruskowa
colorful931
19:04
8792 4bb1 500
cozy dream
Reposted frombalu balu viaweruskowa weruskowa
colorful931
18:56
9675 c732
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
colorful931
18:54
colorful931
18:54
5539 23e1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
colorful931
18:25
6082 81bf
Reposted fromfelicka felicka viamissyseepy missyseepy
colorful931
18:25
colorful931
18:17
1652 257b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaforeveryoung foreveryoung
colorful931
18:17
4502 ccef 500
colorful931
18:17
8023 6407
Reposted fromDoopamina Doopamina viaforeveryoung foreveryoung
colorful931
18:17
To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może się jej zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi."
— Margaret Mitchell
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaforeveryoung foreveryoung
colorful931
18:16
0988 6a06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaforeveryoung foreveryoung
colorful931
18:16
dpcphotography

Upper Derwent Valley

colorful931
18:16
4233 827f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaforeveryoung foreveryoung
colorful931
18:16
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viaforeveryoung foreveryoung
colorful931
18:15
colorful931
18:15
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
colorful931
18:14

Zdarzyłem się Tobie.
Ludzie czasem zdarzają się sobie.
Oszukujemy się,
że mamy nad tym władzę.
To nieprawda.
Zdarzamy się sobie.
Tak.
Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz
zdarzyć się komuś innemu.

— Robert K. Bloom
Reposted frommhsa mhsa viaperseweracje perseweracje
colorful931
18:12
7051 be1e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagittaara gittaara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl